Doložka k utajení dat

Ochrana soukromí jednotlivců na internetu je mimořádně důležitá pro budoucí obchodní případy a rozvoj internetové ekonomiky. Doložka utajení dat znamená, že se fima Murtfeldt zaměřuje na dodržování závazku ochraňovat soukromí a osobní práva jednotlivců.


Souhlas

Používáním naší webové stránky souhlasíte s uložením a použitím Vašich dat dle této doložky. Změny této doložky budou prováděny na této stránce s možností být neustále informován, která data firma Murtfeldt ukládá a používá.

 

Použití a vyhrazení soukromých dat

Uložení osobních dat na našich webových stránkách je provedeno pouze s Vaším souhlasem. To znamená, že si můžete sami rozhodnout, zda poskytnete požadovaná data při registraci nebo odpovědí na průzkum. Vaše data budou použita pouze pro účely vysvětlené níže. Všichni naši zaměstnanci jsou zavázáni dodržovat ochranu dat a udržovat data v tajnosti.

 

Jaké informace shromažďujeme a pro jaký účel?

IP adresa je využita pro diagnostiku problémů, řízení stránek a k shromažďování demografických informací. Pokud přistoupíte na naše webové stránky, zjišťujeme pouze doménové jméno – nikoliv Vaši e-mailovou adresu. Vaše e-mailová adresa je uložena pouze pokud ji zadáte přímo do formuláře nebo nám zašlete e-mail.

 

Registrace uživatele

Pokud se u nás registrujete, budou Vám zaslány požadované informace nebo zboží či jiné produktové informace, zprávy nebo reklamní materiály.

 

E-mailová adresa

Pokud nám poskytnete e-mailovou adresu, bude komunikace řízena přes e-mail. Vaše e-mailová adresa nebude předána třetí straně. Pokud si nepřejete dále dostávat informace, můžete se vždy odhlásit. Pokud zašlete e-mail do firmy Murtfeldt, osobní data mohou být přenesena automaticky v závislosti na Vašem e-mailovém programu. Murtfeldt bude nakládat s daty diskrétně. Pokud budete požadovat služby třetích stran mimo Murtfeldt, můžeme předat některá registrační data – jako e-mailovou adresu – příslušnému dodavateli služeb. Nicméně, data předáme pouze v nutném případě služeb, které požadujete.

 

Online průzkum

V našem průzkumu můžete odpovídat na demografická data jako PSČ nebo typ odvětví. Pokud vyplníte kontaktní údaje při zadávání průzkumu, budou použita pouze na zaslání informací, pokud nám k tomu dáte svolení. Opět můžete svůj souhlas kdykoli zrušit.

 

Odkazy na jiné stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na stránky třetích stran. Firma Murtfeldt nenese jakoukoli zodpovědnost za utajení dat nebo obsah stránek třetích stran.

Trvalé vyjmutí

Pokud si již nepřejete dostávat e-maily od firmy Murtfeldt, můžete svůj souhlas kdykoli zrušit. Jednoduše nám zašlete e-mail s prosbou o výmaz z mailového seznamu nebo registrační databáze.