Profily pro dopravníky

Výrobky v nápojovém, obalovém, potravinářském a mrazírenském průmyslu musí být dopravovány vhodným způsobem, který zabrání poškození či zničení. Nabízíme širokou řadu výrobků splňujících tyto požadavky.

Na základě výkresů vyrobéme produkt, který splňuje všechny požadavky pro dopravu a přepravu. Například vyrobíme kluznice a držáky pro dopravní pásy. Dále je možno vyrobit dle výkresů nebo vzorků příslušenství, jako jsou rozvody, šneky a hvězdy.

Kontaktujte naše technické oddělení nebo našeho externího zástupce.

Nabízíme následující výrobky pro technologii dopravy a přepravy:

  • Kluzná vedení
  • Kluzná zábradlí
  • Pásky
  • Nasazovací profily
  • Profily pro destičkové řetězy
  • Zatáčky pro destičkové řetězy

Guiding profiles

Full-surface-guide