Verklaring m.b.t. gegevensbescherming

De bescherming van de privé sfeer van het individu op het Internet is van beslissend belang voor de toekomst van de zakelijke afwikkeling op het Internet en de ontwikkeling naar een echte Interneteconomie. Mata wil met deze verklaring m.b.t. gegevensbescherming haar betrokkenheid bij het beschermen van de privé sfeer en het persoonlijkheidsrecht van het individu onderstrepen.

 


Toestemming

Door onze website te gebruiken stemt u in met de via deze verklaring omschreven opslag en gebruik van uw gegevens. Wijzigingen in deze verklaring m.b.t. gegevensbescherming worden direct op deze site uitgevoerd, zodat u altijd geïnformeerd bent welke gegevens Mata opslaat en gebruikt.

 

Gebruik en oormerking van persoonlijke gegevens

Het opslaan van persoonsgerelateerde gegevens via onze websites is onderhevig aan uw voorafgaande toestemming. Zodoende beslist u alleen of u bv. bij een registratie of een enquête de daar opgevraagde gegevens aan ons bekendmaakt. Uw gegevens worden uitsluitend voor de hieronder nader omschreven doelen gebruikt. Bovendien verplichten wij elk van onze medewerkers tot gegevensbescherming en geheimhouding.

 

Welke informatie verzamelen wij en voor welk doel?

IP-adressen zijn nodig voor probleemdiagnoses, websitebeheer en demografische informatie. Als u onze site bezoekt, herkennen wij uitsluitend uw domeinnaam, maar niet uw e-mailadres. Wij zien uw e-mailadres uitsluitend als u ons deze direct aangeeft door het invullen van een formulier of het toesturen van een e-mail.

 

Gebruikersregistratie

Als u zich registreert, zullen wij de opgevraagde informatie en/of producten en overige productinformatie, nieuws of reclamematerialen toezenden.

 

E-mailadressen

Als u ons uw e-mailadres aangeeft, communiceren wij via e-mail met u. Wij zullen uw e-mailadres niet aan derden doorgeven. Als u geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, kunt u deze te allen tijde opzeggen. Bij het verzenden van een e-mail aan Mata kunnen, afhankelijk van de instelling van uw e-mailprogramma, automatisch persoonsgerelateerde gegevens worden overgebracht. Mata zal deze eveneens vertrouwelijk behandelen. Mocht u zich registreren voor services van derden buiten Mata, is het eventueel nodig om delen van de registratie-informatie aan de desbetreffende serviceprovider over te dragen, zoals bv. uw e-mailadres. Dit gebeurt echter uitsluitend wanneer dit in het kader van de door u opgevraagde service nodig is.

 

Online-enquêtes

In onze enquêtes worden mogelijkerwijs vragen aan u gesteld over demografische gegevens, zoals bv. postcodes of uw branche. Voor zover bij de enquête contactinformatie wordt geregistreerd, zullen wij deze uitsluitend voor verdergaande toezending van informatie gebruiken als u ons in het kader van de enquête daarvoor expliciet uw toestemming hebt verleend. Ook hier hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde te herroepen.

 

Onze website bevat eveneens links naar andere sites van derden als aanbieders. Mata is niet verantwoordelijk voor de voorzieningen voor gegevensbescherming of de inhoud van andere websites.

 

Opt-out

Als u geen e-mailnieuws van Mata meer wilt krijgen, kunt u te allen tijde de vooraf verleende toestemming herroepen. Om te worden verwijderd uit de e-maillijst van Murtfeldt of de registratiedatabase van Mata is een e-mailbericht voldoende.